POZNAJ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ CTT #UNILODZ

W ramach prowadzonej przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego działalności oferowane jest przygotowanie Oceny innowacyjności przedsięwzięcia lub technologii na zamówienie. Korzyści z uzyskania takich opinii to:

  • uzyskanie obiektywnej opinii niezależnego eksperta z CTT UŁ (opcjonalnie również eksperta technicznego), dotyczącej planowanych przedsięwzięć
  • uzyskanie informacji na temat przewidywanych zmian konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku dokonywanych inwestycji, jak również potencjalnych ograniczeń lub zagrożeń
  • dodatkowe punkty za innowacyjność inwestycji przy ocenie składanych wniosków w ramach środków europejskich
  • wskazania na nowe rozwiązania i zastosowania
  • wskazanie poziomu technologicznego TRL na jakim plasuje się obecnie dane rozwiązanie
     

Żeby poznać szczegóły, skontaktuj się z Centrum Transferu Technologii UŁ.

Więcej informacji wkrótce.

Żeby poznać szczegóły, skontaktuj się z Centrum Transferu Technologii UŁ.

Więcej informacji wkrótce.

Żeby poznać szczegóły, skontaktuj się z Centrum Transferu Technologii UŁ.