TRANSFER TECHNOLOGII

Godło Polski
TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII NA #UNILODZ

Centrum Transferu Technologii UŁ to ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, której rolą jest zarządzanie innowacjami w środowisku naukowym, łączenie nauki z biznesem i instytucjami sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Jest jedną z pierwszych takich jednostek w Polsce, została utworzona w grudniu 2003 roku w ramach amerykańsko-polskiego programu "offsetowego".

CTT UŁ prowadzi również działalność edukacyjno-szkoleniową, wspiera i finansuje projekty naukowe oraz doradcze. W swoim portfolio ma udział w takich jak:

 • Inkubator Innowacyjności (3 edycje)
 • PhD Hub Connect, Research, Innovate
 • SCOUTING – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców
 • ETM - The European Transfer Technology Manager (Europejski Broker Transferu Technologii) 
 • Erasmus for young entrepreneurs - Erasmus dla młodych przedsiebiorców
 • Kreator Innowacyjności - wsparcie przedsiębiorczości akademickiej 
 • Od pomysłu do innowacyjnej firmy

Specjaliści CTT UŁ reprezentujący szeroki zakres dyscyplin naukowych oraz kompetencji zapewniają profesjonalne wsparcie merytoryczne dla naukowców, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedsiębiorstw.

JAK MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ?

Gotowe technologie, doradztwo, wykonywanie i projektowanie badań, tworzenie raportów, analiz, rekomendacji. Uniwersytet Łódzki to instytucja, która w praktyczny sposób kształtuje i opisuje swoje otoczenie. 
 

Jak wspieramy pracowników, doktorantów i studentów #UniLodz?

 • identyfikujemy innowacyjne rozwiązania powstające na UŁ i analizujemy potencjał wyników badań zgłaszanych przez pracowników naukowych
 • analizujemy rynek pod kątem komercjalizacji prowadzonych na UŁ badań
 • kompleksowo wspieramy w zakresie formalno-prawnej ochrony wyników badań i własności intelektualnej w postaci wynalazków, dzieł, utworów, wzorów użytkowych i patentów,
 • doradzamy w kwestii pozyskania finansowania na prace B+R
 • koordynujemy  procesy komercjalizacyjne (tworzenie planów komercjalizacji, pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych, negocjowanie, przygotowanie oraz nadzór nad marketingową i prawną stroną procesu komercjalizacji)
 • promujemy przedsiębiorczość wśród kadry naukowej i studentów UŁ
 • wdrażamy dobre praktyki i wskazujemy nowoczesne trendy w zarządzaniu innowacjami
   

Jak współpracujemy z biznesem i otoczeniem zewnętrznym?

 • nawiązujemy kontakty z przedsiębiorstwami i organizacjami pracodawców
 • identyfikujemy i koordynujemy działania związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby biznesu
 • pośredniczymy w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a zespołami naukowymi UŁ
 • nadzorujemy procesy realizacji usług badawczych wykonywanych przez pracowników UŁ
 • współpracujemy z polskimi jednostkami naukowymi w ramach porozumienia PACTT

REGULAMIN OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ