Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Katedra chemii środowiska

Katedra chemii środowiska posiada możliwość świadczenia usług z zakresu:

 • Elektroforezy Kapilarnej przy pomocy skomputeryzowanego systemu do wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej  firmy Hewlett Packard HP 3D z detektorem diodowym
 • Chromatografi cieczowej- przy pomocy pięciu skomputeryzowanych linii do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Hewlett Pacard/Agilent wyposażonych m.in. w  automatyczne podawacze próbek oraz detektory : UV-Vis, UV-Vis DAD,fluorymetryczny, elektrochemiczny i refraktometryczny
 • Spekrtometrofotometrii - UV-Vis, przy pomocy spektrofotometru firmy Hewlett Packard HP 8453
 • Automatycznych procesorów próbek środowiskowych przy pomocy: aparatu Gilson ASTED XL, wyposażonego m.in. w dializę i zatężenie śladów, pracujących w sprzężeniu z HPLC lub poza  systemem; aparatu Gilson ASPEC do automatycznej ekstrakcji do fazy stałej, pracujący w sprzężeniu z HPLC lub poza systemem. 
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Katedra technologii i chemii materiałów

 Katedra technologii i chemii materiałów  dysponuj enastepująca aparaturą badawczą:

 • Mkroskop AFM/STM
 • Wysokorozdzielczym  mikroskopem FEI Nova NanoSEM450 z analizatorem EDS
 • Mikroskopem elektronowym Phenom G2 Pure
 • Mikroskopem optycznym
 • Spektrometrem FTIR
 • Mikrotribometrem
 • Maszynami tarciowymi do badań w skali makro
 • Napylarkami
 • Niskotemperaturową plazmą RF
 • Komorą laminarna (ESCO)
 • Wagami analitycznymi (Radwag)
 • Wirówką laboratoryjną  (MPW-251)
 • Multi-Votexem v-32(BioSan)
 • Dejonizatorem Simplicity UV (Milipore)
 • Działaem ultradźwiękowym (Hielscher UP2005)
 • Naświetlarka próżniową UV(Sant- Tech)
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Katedra chemii fizycznej

 Katedra chemii fizycznej  dysponuje :

 • Mikrokalorymetrem izometrycznym SETARAM MS80D
 • Różnicowym kolorymetrem skaningowym SETARAM micro DSC III
 • Różnicowym kalorymetrem skaningowym sprężonym z termowagą SETARAM TG-DSC 111
 • Kalorymetrem nieizotermicznym -nieadiabetycznie
 • Densymetrem przepływowym ANTON PAAR DMA 5000
 • Izometrycznym kalorymetrem maireczkującym Micro Cal VP-ITC
 • Mostkami Wayne Kerr typ B905 oraz typ 6440 oraz naczyniami trójelektrodowymi do pomiarów przewodnictwa
 • Spektrometrem UV-VIS Specord Jena
 • Zestawem do dializ
 • Wagami analitycznymi Sartorius, Mettler, Radwag