Centrum Transferu Technologii
pl gb

PUBLIKACJE

 

Technology Policy and Innovation

Celem publikacji jest prezentacja wyników badań i dyskusji obejmującej rolę nauki i technologii w rozwoju socjo-ekonomicznym. Artykuły zaprezentowane w publikacji pochodzą od przedstawicieli nauki, biznesu i administracji publicznych z następujących krajów: Austrii, Belgii, Brazylii, Chin, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Indonezji, Irlandii, Włoch, Korei, Luxemburgu, Malezji, Meksyku, Niderlandów, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, Taiwanu, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Komercjalizacja Wiedzy i Technologii a Własność Intelektualna - CTT UŁ

Komercjalizacja Wiedzy i Technologii a Własność Intelektualna, red. Dariusz M. Trzmielak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010


Zebrane w jednym dziele opracowanie zagadnień dotyczących zarządzania własnością intelektualną, transferu oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i nowoczesnych technologii. Wspólnym mianownikiem dla każdego z odrębnych zagadnień, mających własnych autorów jest potrzeba ochrony własności dóbr niematerialnych, do jakich należą dobra intelektualne objawiające się w odkryciach naukowych i w coraz to nowych pomysłach technologicznych, wdrażanych następnie do gospodarki. Dzięki temu staje się ona innowacyjna. Z kolei, innowacyjna gospodarka stanowi obecnie o sile ekonomicznej państw, które na niej opierają swój postęp, nowoczesność i dobrobyt. Powszechnie już dzisiaj wiadomo, że pomyślna przyszłość czeka te kraje i narody, które skierowały swoją uwagę i przeznaczyły środki finansowe na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Aspektom zarządczym i ekonomicznym w tych przedsięwzięciach muszą towarzyszyć korzystne i dobrze przygotowane rozwiązania prawne i organizacyjne.

Innovations and Knowledge Commercialization Cooperative Resources - CTT UŁ

Innovations and Knowledge Commercialization Cooperative Resources, Integrated Science and Business, dr Dariusz M. Trzmielak, dr Jarosław Ropęga (red.), Centrum Transferu Technologii UŁ, Łódź, 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju