Centrum Transferu Technologii
pl gb

SZANSA DLA NOWYCH INTERWENCJI TERAPEUTYCZNYCH W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

  • Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej