Centrum Transferu Technologii
pl gb

OD POMYSŁU DO INNOWACYJNEJ FIRMY

Od pomysłu do innowacyjnej firmy - INNOWACJA / TECHNOLOGIA > WDROŻENIE > PRODUKT / USŁUGA > RYNEK

Cel programu:


  • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
  • określenie kierunków rozwoju i strategii firmy
  • wsparcie w zarządzaniu firmą – opieka mentorów, doradców i ekspertów
  • kontakty biznesowe i eksperckie w ramach międzynarodowej sieci współpracy
  • dostęp do strategicznych partnerów i rynków, w tym rynku USA
  • możliwość inkubacji w USA
  • promocja w kraju i za granicą
  • pomoc w dostępie do źródeł finansowania
  • edukacja biznesowa - konsultacje, szkolenia, seminaria
  • współpraca ze studentami – praktyki i staże.