Centrum Transferu Technologii
pl gb

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w konsorcjum z CIiTT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, CTT Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz CIiTT Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności +”.

 

Zadaniem projektu jest aktywne wspieranie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, ale przede wszystkim wspomaganie procesu komercjalizacji na uczelniach.

 

W zawiązku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności + CTT UŁ zaprasza naukowców naszego Uniwersytetu do składania propozycji do projektu w zakresie poniższych zadań:

 

1. Przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

 

2. Prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Zespół badawczy może uzyskać maksymalnie do 100 tysięcy złotych na przeprowadzenie niezbędnych badań przedwdrożeniowych.

O przyznaniu dofinansowania decyduje opinia Komisji Inwestycyjnej powołanej przez Konsorcjum.

 

3. Inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

 

Czas realizacji projektu luty 2017 -  styczeń 2019 roku.

 

Koordynator Projektu: dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

 

Zainteresowanych naukowców naszego Uniwersytetu zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Technologii UŁ:

 

Adres: Kopcińskiego 16/18, X piętro pok. 1003 i 1006

Telefon: 42 635 49 87; 635 49 86

Email: ctt@uni.lodz.pl

 Koordynator współpracy naukowców i przedsiębiorców w CTT UŁ -Agnieszka Zalewska

Zapraszamy do współpracy!

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów przedwdrożeniowych, których rezultaty będą skomercjalizowane przez pracowników i zespoły badawcze Konsorcjum czterech uczelni: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie ogłoszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” (M. P. poz. 821) ogłasza się konkurs na finansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów badawczo rozwojowych.

Konkurs realizowany jest od maja 2017 roku do stycznia 2019 roku w zakresie:

  1. Inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na uczelniach Konsorcjum.
  2. Przygotowanie i realizacja projektów badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na przyszłe skomercjalizowanie wyników badań naukowych.
  3. Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.