Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
ctt_1.jpg
Katedra chemii środowiska

Katedra chemii środowiska posiada możliwość świadczenia usług z zakresu:

  • Elektroforezy Kapilarnej przy pomocy skomputeryzowanego systemu do wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej  firmy Hewlett Packard HP 3D z detektorem diodowym
  • Chromatografi cieczowej- przy pomocy pięciu skomputeryzowanych linii do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Hewlett Pacard/Agilent wyposażonych m.in. w  automatyczne podawacze próbek oraz detektory : UV-Vis, UV-Vis DAD,fluorymetryczny, elektrochemiczny i refraktometryczny
  • Spekrtometrofotometrii - UV-Vis, przy pomocy spektrofotometru firmy Hewlett Packard HP 8453
  • Automatycznych procesorów próbek środowiskowych przy pomocy: aparatu Gilson ASTED XL, wyposażonego m.in. w dializę i zatężenie śladów, pracujących w sprzężeniu z HPLC lub poza  systemem; aparatu Gilson ASPEC do automatycznej ekstrakcji do fazy stałej, pracujący w sprzężeniu z HPLC lub poza systemem. 
ctt_1.jpg

Możliwe formy współpracy w zakresie usług:

-analizy otoczenia marketingowo-logistycznego,

-analizy przedwdrożeniowej i powdrożeniowej,

-doradztwa zw zakresie CRM,

-doradztwa z zakresu organizacji maketingu w jednostakach badawczych,

-konsultingu w zakresie  wdrażania, zastosowania systemów CRM,

-identyfikacjo barier  wdrażania zaawansowanych technologii,

-opracowywania wstępnych prognoz  dotyczących rozwoju  wybranych zagadnień logistycznych,

-wspomagania wyboru technologii wspólnych dla przedsiębiorstw będących w określonym łańcuchu dostaw,

- wstepnych analiz doboru odpowiednich kanałów komunikacji.

ctt_1.jpg
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Możliwa współpraca w zakresie usług :

- analizy bieżącej sytuacji, struktury potrzeb organizacji,

- budowy programów wspierajacych równowagę praca-życie,

- coachingu w ujeciu psychodynamicznym,

-diagnozy dysfunkcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

-diagnozy stanu stresu pracowniczego,

-diagnozy wizerunku marki organizacji jako pracodawcy,

-doradztwo w zakresie: realizacji polityki personalnej, zarządzania publicznymi i niepublicznymi zakladami opieki zdrowotnej,doradztwa psychologicznego, tworzenia programów antymobingowych i antydyskryminacyjnych,

- działań prewencyjnych dotyczących stresu na terenie organizacji  i wypalenia zawodowego,