Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg

Możliwe formy współpracy w zakresie usług:

-analizy otoczenia marketingowo-logistycznego,

-analizy przedwdrożeniowej i powdrożeniowej,

-doradztwa zw zakresie CRM,

-doradztwa z zakresu organizacji maketingu w jednostakach badawczych,

-konsultingu w zakresie  wdrażania, zastosowania systemów CRM,

-identyfikacjo barier  wdrażania zaawansowanych technologii,

-opracowywania wstępnych prognoz  dotyczących rozwoju  wybranych zagadnień logistycznych,

-wspomagania wyboru technologii wspólnych dla przedsiębiorstw będących w określonym łańcuchu dostaw,

- wstepnych analiz doboru odpowiednich kanałów komunikacji.

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Możliwa współpraca w zakresie usług :

- analizy bieżącej sytuacji, struktury potrzeb organizacji,

- budowy programów wspierajacych równowagę praca-życie,

- coachingu w ujeciu psychodynamicznym,

-diagnozy dysfunkcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

-diagnozy stanu stresu pracowniczego,

-diagnozy wizerunku marki organizacji jako pracodawcy,

-doradztwo w zakresie: realizacji polityki personalnej, zarządzania publicznymi i niepublicznymi zakladami opieki zdrowotnej,doradztwa psychologicznego, tworzenia programów antymobingowych i antydyskryminacyjnych,

- działań prewencyjnych dotyczących stresu na terenie organizacji  i wypalenia zawodowego,

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Możliwe formy współpracy w zakresie :

 - analizy i oceny bieżącej kondycji przedsiębiorstwa, pomocy w tworzeniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem 

- analiz dotyczących:  istotności polityki dywidendy,  łańcucha dostaw i procesów logistycznych, możliwości pozyskania kapitału zagranicznego, opłacalności inwestycji, płynności finansowej, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zmian na rynku kapitałowym, żródeł finansowania,

- badania w zakresie skuteczności poszczególnych typów strategii,

- badania rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw,

- budowania  motywacyjnych systemów wynagradzania opartych na wartości,

- doradztwa w zakresie : wyboru opcji strategicznych dla firmy, oceny efektywności procesów inwestycyjnych, optymalizacji strategii rozwoju spółki, pożądanych kierunków  przekształceń przedsiębiorstw,

-  konstrukcji systemu zarządzania wartościa w przedsiębiorstwie