Centrum Transferu Technologii
pl gb
Projekty
logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Zastosowanie błękitu metylowego i dendrymeru fosforowego do leczenia podstawo komórkowego raka skóry

Zastosowanie błękitu metylowego i dendrymeru fosforowego 2 generacji posiadającego na  powierzchni 24 grupy karboksylowe  do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia  podstawowego komórkowego raka skóry w terapii fotodynamicznej

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Zastosowanie różu bengalskiego w terapii fotodynamicznej raka skóry

Zastosowanie różu bengalskiego  i dendrymeru fosforowego 3 generacji posiadającego na powierzchni 48 grup amonowych do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia  podstawno komórkowego raka skóry w terapii fotodynamicznej

logo_centrum_transferu_technologii_ul_h_pl_rgb.jpg
Sposób otrzymywania dendrymerów fosforowych

 Sposób otrzymywania dendrymerów fosforowych ( AE2G3H+/AE2G4H+) i ich zastosowanie  jako skutecznych nośników siRNA do komórek nowotworowych