Centrum Transferu Technologii
pl gb

MISJA

Misją Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć z sektora zaawansowanych technologii poprzez nowoczesny system doradztwa, bazy wiedzy oraz pomoc w pozyskiwaniu środków kapitałowych. Akcelerator wspiera przedsięwzięcia high-tech z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem projektów przynoszących korzyści dla regionu łódzkiego.

Dnia 24 lipca 2003r. została podpisana Umowa Zobowiązania Offsetowego między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Stanowym w Austin w Teksasie, będąca częścią umowy podpisanej między firmą Lockheed Martin a Rządem Polskim na dostawę samolotów wielozadaniowych F-16.

Umowa Offsetowa między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Teksańskim w Austin obejmuje realizację przez UŁ określonych przedsięwzięć wspomagających rozwój sektora zaawansowanych technologii w Polsce.
UŁ przez 3 lata będzie otrzymywał wsparcie merytoryczne (programy, sieć kontaktów, międzynarodowa sieć ekspercka) oraz finansowe (finansowanie programów przez firmę Lockheed Martin) od swego strategicznego partnera ze strony amerykańskiej, którym jest Uniwersytet Teksański w Austin oraz działający w jego ramach Instytut IC2 (międzynarodowa interdyscyplinarna jednostka badawcza skoncentrowana m.in. na identyfikowaniu i stosowaniu wiedzy w jednostkach naukowych i w biznesie w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w kraju i za granicą), a także od ATI (Austin Technology Incubator) - inkubatora przedsięwzięć z zakresu zaawansowanych technologii działającego przy Uniwersytecie Teksańskim, w ramach IC2.

Cele Umowy Offsetowej - W ramach Programu Offsetowego UŁ – UT przewiduje się:


• pomoc w rozwoju innowacyjnych polskich przedsięwzięć z sektorów zaawansowanych technologii
• wsparcie dla transferu i komercjalizacji polskich technologii
• ułatwienie wejścia na nowe rynki innowacyjnym produktom z Polski
• utworzenie polskiej sieci eksperckiej (technologicznej i biznesowej)
• zapewnienie dostępu do międzynarodowej sieci eksperckiej Instytutu IC2
• bieżącą współpracę zespołu doradców biznesowych (mentorów) z IC2
• zapewnienie dostępu do międzynarodowej sieci venture capital

Akcelerator i Inkubator jest przedsięwzięciem uważanym powszechnie na całym świecie za najefektywniejszy program wspierający rozwój sektora wysokich technologii oraz zmniejszający bezrobocie. Liderem w rozwijaniu inkubatorów i w korzystaniu z ich działalności są Stany Zjednoczone, gdzie w chwili obecnej działa ich ok. 800, a jednym z nich jest Inkubator w Austin w Teksasie – ATI (Austin Technology Incubator) – strategiczny partner Akceleratora łódzkiego i warszawskiego przy CI FIRE. Przykładowo, inny akcelerator założony w 1993 r. w Albuquerqe w USA zgromadził $360 milionów kapitału. Skutkiem jego zainwestowania w nowe przedsięwzięcia było powstanie 50 firm wykorzystujących zaawansowane technologie. Firmy te stworzyły 5600 nowych miejsc pracy.