Centrum Transferu Technologii
pl gb

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Z dniem 1 października 2014 roku weszły w życie zmiany do Ustawy -  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.  Nowa ustawa zmienia zasady komercjalizacji wyników badań prowadzonych w ośrodkach naukowych. W związku z tymi zmianami CTT przygotowało dla pracowników naukowych UŁ cykl 4 szkoleń pod zbiorczym tytułem:

" Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową - pracownik naukowy i prawo do wyników badań"

Szkolenia zorganizowane w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie przedsiębiorczości akademickiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1. Prawo autorskie i trendy we współczesnym świecie

2. Aspekty prawne zarządzania wynikami badań

3. Zarządzanie prawami własności przemysłowej w konsorcjach badawczych

4. Prawo do wynalazku akademickiego - rekomendacje w zmianach ustawowych ustawy z dnia 14. 07. 2014 roku.