Centrum Transferu Technologii
pl gb

SZKOLENIA TEMATYCZNE

Od pomysłu do komercjalizacji

Rozpoczęło się w październiku 2009r. i było prowadzony w dwóch wersjach: stacjonarnej (w Łodzi) oraz on-line (przez Internet). Program ten został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 4.2), co umożliwiło obniżenie ceny programu z 8500 zł do 650 zł.

Treści programu szkoleniowo-doradczego oraz metodologia szkolenia pozyskane zostały przez Centrum Transferu Technologii UŁ od Instytutu IC2 („Innovation, Creativity & Capital”, działającego w ramach Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, USA), będącego liderem na rynku amerykańskim i międzynarodowym w programach wspierających transfer technologii, komercjalizację, wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych, mającym 30 lat sukcesów i doświadczeń w tej dziedzinie.

Zadaniem programu jest przygotowanie uczestników do komercyjnego wykorzystania nowych produktów i przedsięwzięć powstających w przedsiębiorstwach. Program skupia się m.in. na:


•Ocenie wartości ekonomicznej produktów, rozwiązań oferowanych przez firmy
•Nabyciu umiejętności przygotowania planu komercjalizacji przedsięwzięcia innowacyjnego
•Przygotowaniu planu wdrożenia dla własnego przedsięwzięcia.

Mile widziane są własne projekty, dla których zgłoszony uczestnik przygotuje plan komercjalizacji. Program pomoże przygotować plan innowacyjnego przedsięwzięcia/projektu realizowanego lub planowanego przez uczestnika, co będzie m.in. pomocą przy ubieganiu się o wsparcie.

W tym celu proponujemy sześć modułów szkoleniowych dotyczących:


•Komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań
•Przedsiębiorczości zorientowanej rynkowo
•Finansowania nowych przedsięwzięć
•Strategii komercjalizacji
•Marketingu nowych technologii
•Przygotowania oraz oceny planu komercjalizacji dla projektu innowacyjnego

W poprzedniej edycji uczestnikami naszego programu było szerokie grono kadry akademickiej oraz pracowników naukowych takich instytucji, jak m.in. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu i inne.

Podczas programu przeprowadzono analizę możliwości wdrożeniowych dla technologii m.in. z obszarów chemii, biotechnologii, mechaniki, elektroniki, informatyki oraz medycyny.

Plany komercjalizacji technologii opracowane przez uczestników oceniane były przez specjalistów z instytucji zajmujących się wdrażaniem i finansowaniem projektów akademickich, a także ekspertów dziedzinowych. W większości oceny te były wysokie i podkreślały dobrą pracę naukowców oraz przydatność wiedzy i umiejętności przekazywanej podczas szkolenia.

Organizacja programu: siedem bloków szkoleniowo-doradczych (każdy 2 lub 3 dni), raz w miesiącu, w sumie 193 godziny zajęć szkoleniowych i doradztwa. 

Manager Innowacyjności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem strategii technologicznych w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Spotkanie pozwoli Państwu uzyskać umiejętności przygotowania strategii dla nowych technologii lub produktów oraz umożliwi poznanie przykładów z rynku amerykańskiego.

Przebieg szkolenia:

Omawiane będą i praktycznie trenowane takie zagadnienia, jak:


•identyfikowanie obecnych i potencjalnych przyszłych konkurentów organizacji;
•określanie strategii technologicznych konkurentów;
•tworzenie optymalnej strategii technologicznej

Z laboratorium do przedsiębiorstwa


W ramach prowadzonego projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie przedsiębiorczości akademickiej"

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziło szkolenie/warsztaty dla przedstawicieli kadry naukowo-badawczej Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu komercjalizacji wyników badań oraz współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami i innymi ośrodkami badawczymi

Warsztaty były prowadzone przez specjalistów prawa, komercjalizacji nauki oraz współpracy uczelni z przemysłem. Podczas szkolenia byli obecni przedstawiciele z Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Oferujemy zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z następujących tematyk:

 
Komercjalizacja nowych technologii

Pokazanie głównych zagadnień z zakresu komercjalizacji- wstęp do komercjalizacji.

Przedstawienie etapów komercjalizacji. Pokazanie procesu transferu technologii w ramach danego rynku i pomiędzy różnymi podmiotami. Analiza studiów przypadku komercjalizacji technologii.

Finansowanie innowacyjnych rozwiązań

Warsztaty z zakresu finansowania małych i dużych przedsięwzięć, ryzyko finansowania przedsiębiorczości, systemy pomiarów małych przedsiębiorstw, analiza i wskaźniki zestawień finansowych, wycena przedsiębiorstw, źródła kapitału, czynniki zysku, strategie i długoterminowe prognozy finansowe oraz zarządzanie czynnym kapitałem.

Ochrona własności intelektualnej aspekty prawne. Umowy licencyjne. Patentowanie.

Droga jaką wynalazca musi pokonać zanim jego pomysł zostanie opatentowany. Jak sprzedać przedsięwzięcie, co należy wiedzieć przy sprzedaży. Wsparcie pozyskania partnerów biznesowych do komercjalizacji wynalazków, przygotowywanie studiów wykonalności  oraz ofert inwestycyjnych dla rozwiązań opracowanych w jednostkach naukowych.

Strategie komercjalizacji

Rozwiązywanie zadań ma na celu nauczyć uczestników jak stworzyć strategię opartą na technologii. Pokazanie oraz nauczenie uczestników efektywnych strategii zarządzania w środowisku stymulowanym technologicznie. Uczestnik powinien zrozumieć jak prowadzić strategiczne przedsięwzięcie, analizę firmy i produktu w bardzo konkurencyjnym środowisku technologicznym. Przełożenie do praktyki teorii konkurencyjnego strategicznego zarządzania.

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

 

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych tendencji z zakresu projektowania procesów i produktów opartych na wymaganiach standardów międzynarodowych oraz założeń koncepcji Business Excellence. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane takie zagadnienia jak:


- podejście procesowe w procesowe w projektowaniu procesów i produktów