Centrum Transferu Technologii
pl gb

REGULAMIN OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 494 z dnia 2015-05-11 w sprawie: przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Łódzkim.

Korzystanie z infrastruktury badawczej w Uniwersytetcie Łódzkim reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 495 z dnia 2015-05-11