Centrum Transferu Technologii
pl gb

Wynalazki z UŁ w konkursie EUREKA! GDP

« Przejdź do listy aktualności

Do IV edycji konkursu EUREKA!GDP Odkrywamy polskie wynalazki nadesłano 68 propozycji wynalazków z uczelni wyższych i instytutów. Uniwersytet Łódzki do konkursu zaproponował wynalazki 3 zespołów badawczych. Dwa wynalazki Wydziału Biologii i Ochorny Środowiska oraz jeden wynalazek Wydziału Chemii naszego Uniwersytetu we współpracy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii z Waraszawy.

 

Zgłoszone wynalazki:

 

Portfolio nowych szczepów bakteriofagów do zastosowania w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez bakterie Proteus mirabilis w szczególności przez szczepy lekooporne. Zespół padawczy w składzie: dr Agnieszka Maszewska; prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, Zakład Bilogii Bakterii;

 

System doczyszczania wód opadowych odprowadzanych kanalizacją deszczową i/lub rzeką bezpośrednio do zbiorników wód powierzchniowych. Zespół badawczy w składzie: Prof. dr hab. Maciej Zalewski, dr Tomasz Jurczak, dr Iwona Wagner, dr Zbigniew Kaczkowski; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii Stosowanej;

 

Sposób wytwarzania nanocząstek biometalicznych srebrno - miedzianych modyfikowanych polifenolami i ich zastosowanie jako preparat antywirusowy. Konsorcjum badawcze w składzie: dr hab. Grzegorz Celichowski,prof. UŁ, dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ,  dr Katarzyna Ranoszek - Soliwoda, dr Emilia Tomaszewska, Wydział Chemii UŁ, Katedra Technologii i Chemii Materiałów; dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHiE, dr Piotr Orłowski, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z obszerniejszymi informacjami na stronach Konkursu. Do czerwca br w każdy piątek będą zamieszczane kolejne opisy wynalazków, które walczą o nagrody w konkursie.

 

EUREKA! GDP. Odkrywamy polskie wynalazki