Centrum Transferu Technologii
pl gb

Relaksacyjna strefa Oxy Cardio

« Przejdź do listy aktualności

Projekt Relaksacyjna Strefa Oxy Cardio jako jeden z siedmiu projektów przedwdrożeniowych Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał finansowanie w ramach projektu Inubator Innowacyjności +, który UŁ realizauje w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetetem Warmińsko - Mazurskim z Olsztyna oraz Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Zespół profesor Zdzisławy Romanowskiej - Dudy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ we współpracy PHU Dytrych w ramach projektu opracował, zaprojektował i zbudował prototyp konstrukcji ścian zielonych i tężni. We współpracy z firmą PHU Dytrych opracowano i wykonano konstrukcję tężni. Następnie wyselekcjonowano genotypy roślin o wysokich walorach dekoracyjnych, które to rośliny zostały umieszczone w konstrukcji ścian zielonych wraz z automatycznym systemem nawadniania.

- Tężnia i otaczające ją ściany zielone z wyselekcjonowanymi gatunkami roślin tworzą wyjątkowy mikroklimat sprzyjającego terapii i rekreacji pacjentów szpitala, jednocześnie stanowiąc dekoracyjny element krajobrazu – tłumaczy prof. Romanowska-Duda.  

- Zbadaliśmy również miejsce, gdzie powstała strefa. Wyniki badań wskazują na zwiększoną ilość asymilowanego dwutlenku węgla i wytwarzanego tlenu przez zielone ściany, co z kolei wpływa na dodatni bilans produkowanego tlenu –  dodaje prof. Romanowska- Duda.