Centrum Transferu Technologii
pl gb

Pierwsze projekty w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + wybrane

« Przejdź do listy aktualności

Na II posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej projektu Inkubator Innowacyjności + realizowanego przez Konsorcjum UMed w Łodzi, UŁ, ASP w Łodzi, UWM w Olsztynie do wsparcie finansowego zostało wybranchy 6 projektów o wysokim stopniu innowacyjności i prawdopodobnych do komercjalizacji:

1. Projekt "Optymalizacja działania kruszywa ceramicznego opłaszczonego biopolimerem z modyfikowalnym składem"

2. Projekt  "Zastosowanie autorskiego systemu akcelerometrycznego w ocenia czasu reakcji żołnierza w zależności od rodzaju umundurowania i obecności ekwipunku"

3. Projekt "Automatyczny system do oznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) z użyciem dwuwiązkowego detektora PEDD (paired emitter – detector diodes)"

4. Projekt  "Barwnik fluorescencyjny pochodzenia bakteryjnego jako interkalator DNA; optymalizacji technologii produkcji oraz sposobu barwienia DNA"

5. Projekt  "Układ kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych"

6. Projekt  "Reaktor do beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych"