Centrum Transferu Technologii
pl gb

Nabór na Brokera Innowacji

« Przejdź do listy aktualności

Centrum Transferu Technologii

z a t r u d n i

Brokera Innowacji

w wymiarze 1 etatu

Zadania:

 • inicjowanie kontaktów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność B+R w celu rozpoznania bieżących i przyszłych potrzeb technologicznych
 • identyfikacja kompetencji i zainteresowań pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w celu dopasowania ich bieżących lub przyszłych potrzeb technologicznych otoczenia gospodarczego
 • organizowanie i udział w spotkaniach zespołów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego z przedstawicielami otoczenia gospodarczego
 • negocjowanie warunków i przygotowywanie umów m. in. współpracy, sprzedaży, licencji, poufności
 • nadzór na obiegiem i archiwizacja dokumentów dotyczących prowadzonych projektów
 • współpraca z innymi jednostkami Uczelni i Wydziałami
 • bieżące i wyczerpujące raportowanie oraz uzupełnianie dokumentacji (m.in. kart oceny potencjału komercyjnego produktów naukowych, kart kontaktów z klientami, naukowcami) zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • aktualizacja baz danych (baza kontaktów z naukowcami, baza kontaktów z organizacjami zewnętrznymi, baza oferty technologicznej)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miłą atmosferę pracy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia)
 • Doświadczenie handlowe w relacjach B2B, poparte sukcesami
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych
 • Wytrwałość oraz konsekwencja w działaniu
 • Samodzielność i odpowiedzialność

Mile widziane doświadczenie i umiejętności:

 • Relacje z klientem
 • Zarządzanie Informacją
 • Zarządzanie projektami
 • Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją wyników badań.

 

Planowany termin zatrudnienia: połowa czerwca 2019 r.

CV i list motywacyjnych należy przesyłać w terminie do 03.06.2019 do godz. 16:00; na adres e-mail: ctt@uni.lodz.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.