Centrum Transferu Technologii
pl gb

Eksperci Banku Światowego na UŁ

« Przejdź do listy aktualności

Warsztaty były częścią misji Banku Światowego realizowanej w województwie łódzkim, śląskim oraz podlaskim w ramach projektu Komisji Europejskiej „Catching-Up Regions”. Misja Banku Światowego ma pomóc w wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju lokalnych systemów innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli miejscowych ośrodków badawczych.

Warsztaty były prowadzone przez prof. Whitney Hischier z Uniwersytetu w Kalifornii, Berkley, eksperta amerykańskiej National Science Foundation w programie I-Corp oraz eksperta Banku Światowego Dariusza Wiatra.

 

W wydarzeniu wzięło udział kilkanaście wybranych zespołów badawczych reprezentujących, między innymi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny z Białegostoku. Udział w warsztatach przeznaczony był dla zespołów, które realizują projekty badawcze o znaczącym potencjale komercyjnym.

 

W trakcie warsztatów naukowcy wspólnie z ekspertami pracowali nad zwięzłym i jasnym opisem produktów będących rezultatem prac badawczych, ich konkurencyjnością rynkową (cena, jakość, unikalność), zdefiniowaniem potencjalnych klientów i strategią pozyskiwania inwestorów do realizacji dalszych badań lub dalszej komercjalizacji produktów.

Do udziału w warsztacie zostały zaproszone 3 zespoły z Uniwersytetu Łódzkiego, których reprezentanci brali udział w wydarzeniu:

 

  • zespół w składzie: prof. Grzegorz Celichowski, prof. Jarosław Grobelny, dr Maciej Psarski; projekt Hybrid superhydrophobic and anti-icing coating – HybridCoat (Wydział Chemii UŁ),
  • zespół w składzie: prof. Magdalena Urbaniak, mgr Elżbieta Mierzejewska; projekt Biostimulation agent for bioremediation of organic pollutants (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ),
  • zespół w składzie: mgr Anna Łukawska, mgr Karina Kołodziejczyk; projekt Electroless matt nickel coating of steel items (Wydział Chemii UŁ).

 

Warsztaty stały się miejscem owocnej dyskusji a wyniki wypracowane w trakcie ich trwania w postaci gotowych ofert technologicznych pozwolą na zwiększenie ich potencjału komercjalizacyjnego.